Privacyverklaring

 

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met J&J Lifters/Verhuur BV.

Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In dit privacy beleid leggen we uit hoe J&J Lifters/Verhuur BV met persoonsgegevens omgaat.

 

J&J Lifters/Verhuur BV zal uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van J&J Lifters/Verhuur BV bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder). 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten in verband met de verwerking van uw gegevens, 

kunt u contact met ons op via info@jjlifters.nl

 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we over u verwerken

- Wanneer u producten en/of diensten van J&J Lifters/Verhuur afneemt/gebruikt

-Wanneer u klant bij ons bent/wilt worden

-Wanneer u contact hebt met J&J Lifters/Verhuur BV. Dit contact kan persoonlijk of telefonisch zijn, via e-mail, onze                           

  website bezoeken/bekijken of ons via sociale media benaderen

- Om een sollicitatie op een vacature in behandeling te kunnen nemen

 

Welke gegevens we kunnen verzamelen en verwerken zijn

- Naam, titel, gender 

- Uw contactgegevens en persoonlijke account of registratie details evenals uw bedrijfsnaam en zakelijke locatie inclusief    adres, telefoonnummer, BTW-nummer en uw e-mailadres 

- Informatie over uw verzoeken en aankopen

- Onze communicatie met u, wanneer u ons een e-mail of met ons online of via sociale media chat

- Informatie die we verzamelen wanneer u onze websites, apps en andere digitale media

- Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij registreren uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende website, web-browsen gedrag

- Met uw toestemming kunnen we ook uw locatiegegevens ontvangen

- Informatie met betrekking tot de sociale media. Afhankelijk van de instellingen van uw sociaal netwerk kunnen we informatie ontvangen van uw sociale netwerkprovider. Bijvoorbeeld kunnen wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten met een sociale netwerkaccount, we ontvangen uw sociaal netwerkprofiel, met inbegrip van uw contactgegevens, interesses en contactpersonen. Controleer de website en het privacy beleid van uw sociale netwerkprovider voor meer informatie over de persoonlijke gegevens dat wij ontvangen uw sociaal netwerkprovider en hoe uw instellingen te wijzigen

- Informatie die u wilt delen met ons. U kunt informatie met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer u een reactie achterlaten voor ons op Facebook, of indienen van een vermelding voor een evenement.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek, worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

- Een klantrelatie met u aan te gaan, te onderhouden, onze producten en/of diensten te leveren en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

- U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze (nieuwe) producten en/of diensten en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen;

- U te benaderen voor commerciële aanbiedingen en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;

- Ter ondersteuning van communicatie en voor het uitvoeren van (directe) marketingdoeleinden;

- Voor interne analyses en procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten

- Om een sollicitatie op een vacature in behandeling te kunnen nemen

- Klachten en verzoeken om informatie af te handelen

- Het afhandelen van een betaling/openstaande factuur

- Contact op te kunnen nemen voor het maken van afspraken inzake onderhoud/verkoop

- Te voldoen aan wettelijke verplichtingen

- Om u te contacteren in verband met contractuele onderhandelingen en voor het verwerken van uw vragen moeten overeenkomsten worden gesloten, zullen de gegevens worden gebruikt voor het verwerken van de contracten.

 

Aan wie worden de gegevens doorgegeven
J&J Lifters/Verhuur B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hieronder een overzicht van de partijen waar J&J Lifters/Verhuur B.V. persoonsgegevens beschikbaar stelt;

- aan instellingen betrokken bij de financiële afhandeling van de betalingen,
- aan door ons ingeschakelde verwerkers in het kader van de marketing van J&J Lifters/Verhuur B.V.

- aan opsporingsinstanties en autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
- aan derden indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van u/de betrokkene;
- aan derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van u/de betrokkene of onze rechten te beschermen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor onze dienstverlening belangrijk en wij willen u dan ook zo goed mogelijk informeren over het gebruik van deze cookies.


Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van de website te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de website overbelast raakt. Deze cookies worden altijd geplaatst en zijn noodzakelijk voor de werking van de website.

Toestemming
Wanneer je onze website bezoekt geef je automatische toestemming. J&J Lifters/Verhuur B.V. gebruikt geen cookies waarbij specifiek toestemming gevraagd moet worden.

Analytische cookies
Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van J&J Lifters/Verhuur B.V. worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.

Toegepaste beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen jou en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

 

Duur van gegevens bewaartijd
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, graag mailen naar:info@jjlifters.nl

 

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy- en cookiebeleid aan te passen. Het is raadzaam onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.